Language:

  • English
  • मराठी

पुणे स्मार्ट सिटीमध्ये आपले स्वागत आहे

टोल मुक्त: १८०० १०३० २२२

माहितीचा अधिकार

पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीडीसीएल) ने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, कलम ४ (१) (१६) नुसार खालील अधिकारी यांची सार्वजनिक माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे:

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, ४ (१)(१६) ची माहिती :

अ. क्रविभागाचे नावजनमाहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारीकामाची वेळकार्यालयाचा पत्ता
 स्थापत्य व विद्युत विभागश्री. सुरेश बोरसे

उपअभियंता

02०-२५२५२५२५

dyepscdcl@gmail.com

अरुण गोडबोले

मुख्य अभियंता

cepscdcl@gmail.com

सकाळी ०९.४५ ते दुपारी १.३०
आणि
दुपारी २.०० ते संध्याकाळी ६.१५
“मंथन”, ए -3, पाषाण रोड ( बी. यु. भंडारी वोक्सवैगन शोरूम शेजारी), अभिमानश्री सोसायटी, पाषाण, पुणे – ४११००८.
2 माहिती व तंत्रज्ञान विभागसौ. केतकी कुलकर्णी

कनिष्ठ अभियंता तथा प्रभारी तांत्रिक प्रोग्राम व्यवस्थापक (आय.टी.)

02०-२५२५२५२५

jeit1@punesmartcity.in

श्री. अनिरुध्द शहापुरे

मुख्य ज्ञान अधिकारी

cko@punesmartcity.in

सकाळी ०९.४५ ते दुपारी १.३०
आणि
दुपारी २.०० ते संध्याकाळी ६.१५
“मंथन”, ए -3, पाषाण रोड ( बी. यु. भंडारी वोक्सवैगन शोरूम शेजारी), अभिमानश्री सोसायटी, पाषाण, पुणे – ४११००८.
3जनसंपर्क विभाग सौ. रुपाली जगताप

सोशल मीडिया आणि आयटी स्पेशालिस्ट

02०-२५२५२५२५

graphicdesigner@punesmartcity.in

श्री. अनिरुध्द शहापुरे

मुख्य ज्ञान अधिकारी

cko@punesmartcity.in

सकाळी ०९.४५ ते दुपारी १.३०
आणि
दुपारी २.०० ते संध्याकाळी ६.१५
“मंथन”, ए -3, पाषाण रोड ( बी. यु. भंडारी वोक्सवैगन शोरूम शेजारी), अभिमानश्री सोसायटी, पाषाण, पुणे – ४११००८.
4प्रशासन, विधी व मनुष्यबळ विभागसौ. राजश्री धिवार

वरिष्ठ लिपिक

02०-२५२५२५२५

srclerk1@punesmartcity.in

श्री. स्वानंद शेडे

कंपनी सचिव

cs@punesmartcity.in

सकाळी ०९.४५ ते दुपारी १.३०
आणि
दुपारी २.०० ते संध्याकाळी ६.१५
“मंथन”, ए -3, पाषाण रोड ( बी. यु. भंडारी वोक्सवैगन शोरूम शेजारी), अभिमानश्री सोसायटी, पाषाण, पुणे – ४११००८.
5लेखा व वित्त विभागश्री. रोहन उंद्रे

लेखा व वित्त अधिकारी

02०-२५२५२५२५

afo@punesmartcity.in

श्रीमती. उल्का कळसकर

मुख्य लेखापाल-मनपा, पुणे, प्रभारी मुख्य वित्त अधिकारी

सकाळी ०९.४५ ते दुपारी १.३०
आणि
दुपारी २.०० ते संध्याकाळी ६.१५
“मंथन”, ए -3, पाषाण रोड ( बी. यु. भंडारी वोक्सवैगन शोरूम शेजारी), अभिमानश्री सोसायटी, पाषाण, पुणे – ४११००८.

Comments are closed.

फॉन्ट रिसाईझ
कॉन्ट्रास्ट